0904009978 ciffob@ciffob.com

Dimethyfumarat DMF

Công ty SGS Vietnam kiểm định sản phẩm gói chống ẩm silica gel của của CIFFOB cho kết quả không chứa chất Dimethyfumarat DMF thích hợp dùng cho các sản phẩm tiêu dùng xuất khẩu vào EU. Khách hàng tham khảo tài liệu đầy đủ về chất lượng sản phẩm tại đây .