0904009978 ciffob@ciffob.com

RoSH silica gel thân thiện môi trường

Sản phẩm silica gel của CIFFOB đạt tiêu chuẩn RoSH của Liên minh Châu Âu, đảm bảo không chứa và/hoặc trong giới hạn tiêu chuẩn RoSH cho phép. Gói chống ẩm Silica Gel của CIFFOB hoàn toàn thân thiện với môi trường. Khách hàng tham khảo tài liệu đầy đủ về chất lượng sản phẩm tại đây . {gallery}rosh{/gallery}