0904009978 ciffob@ciffob.com

Tag: đường nho

đường nho Pháp

Đường nho Pháp

Đường nho Pháp 100% tự nhiên chuyên dùng làm tào phớ, tàu hũ của chuỗi cửa hàng Vua Tào Phớ đảm bảo thành công ngay, thơm tự nhiên, không chua chát. [youtube src=”http://www.youtube.com/embed/D9kWDGfZnuU” ] Đường nho Pháp làm tào phớ, sữa chua rất ngon. 1 lạng đường nho làm ra […]